Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. CANFOD EICH LLAIS: Rhaglen estyn allan ysgrifennu creadigol

CANFOD EICH LLAIS: Rhaglen estyn allan ysgrifennu creadigol

Dyddiad
Dydd Mercher, Mehefin 13, 2018 - 11:00 tan Dydd Mercher, Gorffennaf 18, 2018 - 13:00
Lleoliad
Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd, CF10 5AL
Cysylltwch
Rhiannon Williams, Nghanolfan Mileniwm Cymru

Yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf bydd yr awduron, beirdd, dramodwyr a darlithwyr ffilm o’r Brifysgol Agored yn cynnal cyfres o weithdai rhyngweithiol i ysbrydoli darpar nofelwyr, beirdd, sgriptwyr a chyfarwyddwyr.

Bydd y gyfres o weithdai yn gorffen gyda dathliad lle bydd cyfranogwyr yn derbyn tystysgrif am gymryd rhan a chyngor am gyfleoedd dysgu pellach a all helpu gyda gyrfa yn y diwydiannau creadigol..

Cynhelir y rhaglen chwe wythnos o 13 Mehefin i 18 Gorffennaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mercher 13 Mehefin 11am – 1pm
Mercher 20 Mehefin  11am – 1pm
Mercher 27 Mehefin  11am – 1pm
Mercher 4 Gorffennaf   11am – 1pm - egwyl – cinio bwffe am ddim yna 2pm - 4pm
Mercher 11 Gorffennaf    wythnos o seibiant i gwblhau tasg astudio annibynnol
Mercher 18 Gorffennaf   11am – 1pm  Dathliad / Camau nesaf
 

I ddarganfod mwy a chadw eich lle cysylltwch â:
Rhiannon Williams yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 029 2063 4637      

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws