Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. DIGWYDDIAD DIWRNOD AGORED AM DDIM: ‘MYNEDIAD’ AT EICH DYFODOL

DIGWYDDIAD DIWRNOD AGORED AM DDIM: ‘MYNEDIAD’ AT EICH DYFODOL

Dyddiad
Dydd Iau, Gorffennaf 12, 2018 - 11:00 tan 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Doc Penfro Stryd y Dŵr Doc Penfro SA72 6DW
Cysylltwch
Stuart Croxford

A ydych yn ystyried gloywi eich sgiliau am swydd newydd neu well?

A ydych wedi ystyried gwneud cwrs prifysgol rhan-amser?

Dim yn siŵr ble i ddechrau?

Mae rhaglen Mynediad y Brifysgol Agored yn fan cychwyn delfrydol i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudiaeth prifysgol lwyddiannus. Mae ystod o feysydd pwnc i ddewis ohonynt ac efallai bydd modd i chi astudio am ddim.  Am fwy o wybodaeth, dewch draw i'n Diwrnod Agored yn Llyfrgell Doc Penfro.

Galwch heibio yn ystod y dydd, neu cysylltwch â Stuart Croxford  er mwyn archebu amser: 01437 775825

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen Mynediad y Brifysgol Agored ewch i: http://www.open.ac.uk/wales/cy/astudio/cyrsiau-chymwysterau/modiwlau-mynediad

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws