Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Ffioedd a Chymorth Ariannol

Ffioedd a Chymorth Ariannol

Yng Nghymru, mae gennym amrywiaeth o opsiynau talu a chymorth ariannol i ddiwallu eich anghenion unigol ac i'ch helpu i gyflawni eich nodau astudio - p'un a ydych yn astudio modiwl sengl neu'n gweithio tuag at gymhwyster.

Sut y gallaf dalu am fy astudiaethau?

Mae astudio gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn llawer mwy fforddiadwy a syml nag y byddech yn ei gredu. Mae opsiynau yn cynnwys Benthyciadau Ffioedd Dysgu Rhan Amser (a elwir hefyd yn fenthyciadau myfyriwr), Talu Wrth Fynd drwy gyfrif cyllideb myfyrwyr y Brifysgol Agored a nawdd cyflogwr. Gallwch hefyd dalu ymlaen llaw drwy ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd.

Ewch i'n prif dudalen Ffioedd a Chymorth Ariannol am fanylion.

Cymorth ariannol

Os ydych chi ar gyflog isel neu â phlant neu bobl sy’n dibynnu arnoch yn ariannol, gallwch fod yn gymwys am Grant Cwrs neu gefnogaeth ariannol ychwanegol. Gall y Grant Cwrs eich helpu â chostau sy’n berthnasol i’ch cwrs megis talu am liniadur, mynediad i’r we, deunydd ysgrifennu neu deithio i diwtorialau. Mae swm y Grant Cwrs yn amrywio o £50 i £1,155 ac mae’n ddibynnol ar eich incwm cartref a faint o gredydau yr ydych yn eu hastudio. Ewch i’n tudalen Ffioedd ac Ariannu am fwy o wybodaeth..

Os oes gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol, mae'n bosibl eich bod yn gymwys am Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA) i helpu gyda chostau astudio ychwanegol perthnasol. 

Trosglwyddo credydau

Os ydych wedi astudio yn rhywle arall yn y gorffennol ar lefel addysg uwch, mae'n bosibl y byddwn yn gallu trosglwyddo'ch credydau tuag at gymhwyster y Brifysgol Agored - gan leihau nifer y modiwlau y mae angen i chi eu hastudio. 

Faint mae'n ei gostio?

Telir ffioedd fesul modiwl. Os ydych yn astudio am gymhwyster, ni fydd rhaid i chi dalu'r gost gyfan ymlaen llaw. 

Yng Nghymru ein ffi arferol am fodiwl 30 credyd yw o £479* neu o £958* am fodiwl 60 credyd. Mae nifer y credydau sydd mewn cymhwyster yn amrywio o 120 am dystysgrif, i 360 am radd anrhydedd. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr rhan amser yn astudio 60 credyd y flwyddyn.

*Prisiau 2017/18.

Ewch i'n prif dudalen Ffioedd a Chymorth Ariannol am ragor o wybodaeth. Mae disgrifiadau cymwysterau hefyd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am ffioedd.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 029 2047 1170 
Ewch i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol.

Cysylltwch â ni drwy Studenthome