Bae Caerdydd

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ni yw'r prif arbenigwyr ym maes dysgu rhan amser hyblyg. Bob blwyddyn rydym yn helpu miloedd o bobl gyffredin i gyflawni pethau anhygoel.

Llun: Logo'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Amdanom ni

Rydym wedi bod ar frig yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr am ddeng mlynedd yn olynol.

Dysgwch fwy am Y Brifysgol Agored yng Nghymru 

Llun:  Prosbectysau'r Brifysgol Agored

Astudio

Ni yw'r darparwr addysg uwch rhan amser mwyaf yng Nghymru.

Dysgwch fwy am astudio gyda ni neu gymerwch olwg ar ein hamrywiaeth lawn o gyrsiau a chymwysterau.

Llun:  trafodaeth grŵp cymysg

Partneriaethau

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr, grwpiau cymunedol, darparwyr addysg a phartneriaid eraill i gynorthwyo'r ystod ehangaf posibl o bobl i achub ar gyfleoedd addysg uwch.

Dysgwch fwy am ein partneriaethau

 

Newyddion

Fel rhan o gyfres newydd ar BBC Four, a gynhyrchwyd mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored, bydd Cerys Matthews yn edrych ar yr hanes y tu ôl i gasgliad chwedlau gwerin enwocaf Cymru.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru sydd ar frig yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr am y ddegfed flwyddyn yn olynol, yn ôl canlyniadau’r Arolwg a ryddhawyd heddiw (12 Awst 2014).

Mae adnodd ar-lein newydd sy'n cynnig y cyfle i bobl astudio am ddim drwy gyfrwng y Gymraeg wedi'i lansio gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Subscribe to News
Llun:  Deunyddiau ymchwil y Brifysgol Agored

Ymchwil

Rhestrir gwaith ymchwil yn Y Brifysgol Agored ymhlith y traean uchaf o brifysgolion y DU.

Dysgwch fwy am ein hymchwil a'n prosiectau

 

Image: Professor Martin Weller

Digwyddiadau

Mae ein digwyddiadau'n cynnwys diwrnodau agored, cyfleoedd dysgu cymunedol, cynadleddau, seminarau a darlithoedd.

Dysgwch fwy am y digwyddiadau a gynhelir gennym a lle y gallwch gwrdd â ni

Llun : dyn yn darllen cyfrifiadur tabled

Dysgu ar-lein am ddim

Rydym yn arweinydd byd o ran datblygu technoleg er mwyn gwella mynediad at addysg uwch.  

Rhowch gynnig ar ein hadnoddau dysgu ar-lein am ddim

Dilynwch ni:

@OUCymru