Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Ysgolion a cholegau

Ysgolion a cholegau

Yma yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr a staff.

I athrawon a staff cymorth

Rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth CymruCyngor y Gweithlu Addysgundebau llafur a sefydliadau eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrsiau a chymwysterau'r Brifysgol Agored yn berthnasol i bob lefel o staff yn y sector addysg yng Nghymru.

Ni yw'r arbenigwyr mewn astudio hyblyg, rhan amser ac yn cynnig dewis enfawr o opsiynau.  P'un ai'n gweithio mewn rôl gefnogi, fel cynorthwydd dysgu, athro cymwys neu'n edrych am ddatblygu arweinyddiaeth, mae gennym y gymwysterau israddedig ac ôl-raddedig a modiwlau arwahân i ddiweddaru gwybodaeth a sgiliau ac i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus.

Mae rhagor o wybodaeth am ein gwaith gydag athrawon a staff cymorth a sut y gallwn gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus i'w gael ar we-dudalen staff yr Ysgol.

I fyfyrwyr y chweched dosbarth

Gall astudio modiwl o'r Brifysgol Agored yn ystod eich astudiaethau yn y Chweched Dosbarth fod o fudd gwirioneddol i astudiaethau academaidd a cheisiadau prifysgol.

Gall myfyrwyr brwdfrydig a galluog y Chweched Dosbarth astudio amrywiaeth o fodiwlau lefel prifysgol ochr yn ochr â'u hastudiaethau UG neu A2. Gall astudio modiwl o'r Brifysgol Agored eich cynorthwyo i ddyfnhau ac ehangu eich gwybodaeth academaidd a galluogi myfyrwyr i gau'r bwlch rhwng lefel A ac astudio yn y brifysgol.

Gydag amrywiaeth eang o fodiwlau, mae rhywbeth at ddant pawb. Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys manylion ar sut i wneud cais i astudio un o fodiwlau'r Brifysgol Agored i'w gael ar ein we-dudalen Astudio gyda'r Brifysgol Agored yn y Chweched Dosbarth

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Am fwy o wybodaeth

Am ein gwaith neu i drafod cyfleoedd partneriaeth, cysylltwch â'n tîm ehangu mynediad.